Laatste nieuws


Vriend worden van het Park Staddijk :)

Net als wij Staddijkbewoners zijn jullie de gelukkige buren van ons aller mooie park Staddijk. Graag nodig ik jullie uit om ook Vriend van Park Staddijk te worden en samen mooie foto's en verhalen rond het park te delen.

Achterliggend doel is het park te beschermen tegen al te grote en parkbeschadigende evenementen als de Strong Viking Run. Gelukkig is de vergunningsaanvraag voor dit jaar van de baan, maar we moeten wel alert blijven en samen sterk staan voor het behoud van de hoge natuurwaarde van het park. Daarom streven we naar een grote groep parkvrienden, en het is nog reuze leuk ook!

Melden jullie je ook aan als Vriend?

https://www.facebook.com/groups/286434398446985/

Bron: Saskia de Jong, bewoner en initiatiefnemer Facebook Staddijk.

Datum: 03-06-2017


Initiatievenfonds Armoede en Schulden
Heeft u een  plan  ter preventie of bestrijding van armoede in Nijmegen ? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente wil vooral creatieve of innovatieve ideeën  ter voorkoming of bestrijding van armoede en schulden stimuleren en samenwerkingen bevorderen.

In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend voor: 
• de organisatie van de Dag voor de Minima
• een digitaal platform voor het verbinden van gulle gevers met mensen in armoede
• fietsen voor kinderen die in armoede leven
• een kerstattentie voor kinderen die in armoede leven
• bewustwording van mensen die in armoede leven door digitale verbinding via een app met de formulierenbrigade
• activiteit om armoede hoger op de maatschappelijke agenda te zetten

Per subsidieaanvraag kan tot maximaal € 5.000,-- worden aangevraagd. Ook in 2017 is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds. Als dit bedrag op is, worden subsidieaanvragen die dan nog binnenkomen afgewezen.  Een adviescommissie adviseert de wethouder over de aanvraag. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit Tisanja Abali, Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, Margje Lubbers, Joska v.d. Meer en  Petra Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal formele voorwaarden, o.a. een projectplan met begroting,  uw plan mag nog niet gestart zijn en de subsidie moet gebruikt worden binnen 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen via het digitaal loket van de gemeente. U kunt dit vinden op www.Nijmegen.nl/ digitaal loket/ subsidies/ initiatievenfonds armoede en schulden.

Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen via de mail initiatievenfonds@nijmegen.nl

Datum: 25-05-2017