Laatste nieuws


Nieuwe eigenaar voormalig jongerencentrum Staddijk

Het voormalig jongerencentrum in Dukenburg, Staddijk 41, krijgt volgend jaar een nieuwe eigenaar. Het gaat om Trainingscentrum Michi, een centrum dat sportieve trainingen en begeleiding aanbiedt voor jeugd en volwassenen. Het college van B&W startte begin 2017 een onderzoek naar een multifunctionele invulling van het pand door een particuliere eigenaar. Eind 2016 was het huurcontract met JC Staddijk beeindigd. Belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe eigenaar,  was dat de nieuwe activiteiten aansluiten bij Dukenburg en de Dukenburgers. Trainingscentrum Michi heeft een bedrijfsplan dat voldoet aan deze voorwaarde. Onder voorbehoud van afgifte van een omgevingsvergunning, wordt de koop uiterlijk 30 april 2018 gesloten.

Bron: Deel uit het persbericht van de Gemeente Nijmegen

Datum: 28-11-2017